• Doetinchem - 30 oktober 2019 -

    Tijdens de Algemene ledenvergadering van NDD werd afscheid genomen van Johan Kolenbrander, die vele jaren aktief is geweest als voorzitter van de commissie Triatlon binnen NDD.
    Onder zijn bezielende leiding is deze afdeling gegroeid en hebben diverse triatleten klinkende successen geboekt bij vele wedstrijden.

    Wij bedanken Johan voor het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan.

    Rita van Aalderen neemt van hem het stokje over en wij wensen haar veel succes toe als nieuwe voorzitter van de commissie Triatlon NDD.