• Datum: Woensdag 22 mei 2024

  Locatie: Skyzone Rozengaarde

  Aanvang:20.00 uur

   

  Agenda:

  1. Opening.
  2. Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 november 2023
  3. Ingekomen / uitgegane stukken.
  4. Vooraankondiging nieuwe voorzitter (informatief)
  5. Toekomstvisie bestuur NDD (informatief)
  6. Verenigingsondersteuner (voorstel)
  7. Behandeling begroting komend boekjaar 2024 – 2025  
   -  Voorstel contributieverhoging komend seizoen 2024 – 2025.
  8. Uitreiking Onderscheidingen
   -  Jubilarissen langdurig lidmaatschap.
   -  o.a. Vrijwilliger van het jaar
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

  De stukken die in deze vergadering behandeld zullen worden liggen een half uur voor aanvang ter beschikking en zijn twee weken voor datum  Algemene Ledenvergadering op te vragen bij secretariaat NDD,  tel.: 06 – 57570683.

  Namens het bestuur,
  Annelies Tijdink,
  secretaris.