• Doetinchem - 5 juni 2020 - Agenda voor de ALGEMENE LEDEN VERGADERING van 24 juni a.s. van Omni Zwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn. -

  Corona maatregelen:
  Volgens de huidige richtlijnen van het RIVM zijn samenkomsten van maximaal 30 personen in een gebouw weer toegestaan. Hier geldt echter nog wel de verplichting tot 1,5 meter afstand. 
  Indien u aanwezig wilt zijn bij deze vergadering verzoeken wij om uw aanmelding, graag voor zaterdag 20 juni op onderstaand email adres:   secretariaat@ndd-doetinchem.nl

  Datum:   Woensdag 24 juni 2020
  Locatie:   Skyzone Rozengaarde
  Aanvang: 20.00 uur

  Agenda:

  1.   Opening

  2.   Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 oktober 2019
  3.   Ingekomen / uitgegane stukken
  4.   Tussentijdse rapportage financieel verslag afgelopen boekjaar 2019 – 2020
         - Contributie tijdens Corona
  5.   Behandeling begroting komend boekjaar 2020 – 2021
        - Voorstel contributieverhoging komend seizoen 2020 – 2021
  6.   NDD 2.0  > toelichting.
  7.   Vrijwilligers NDD
  8.   Uitreiking Onderscheidingen
        - Vrijwilliger van het seizoen 2019 – 2020
        - Jubilarissen langdurig lidmaatschap
  9.    Rondvraag
  10.  Sluiting

  De stukken die in deze vergadering behandeld zullen worden liggen een half uur voor aanvang ter beschikking en zijn twee weken voor datum Algemene Ledenvergadering op te vragen bij secretariaat NDD,  tel.: 06 – 57570683.

  Namens het bestuur,

  Annelies Tijdink, secretaris.