• Doetinchem - 30 juni 2022 -- (van de redactie)

  Woensdag 29 juni vond de Algemene Ledenvergadering van NDD plaats in Sportcentrum Rozengaarde.
  Voorzitter René Bakker opende de vergadering en refereerde naar de afgelopen Corona periode en constateerde dat het ledenaantal van de vereniging enigszins gedaald was met 14 leden in seizoen 2021-2022.

  Focus op jeugdopleiding en sponsoren.
  Voorzitter gaf aan dat speerpunt de komende jaren ligt bij intensivering van de jeugdopleiding voor zwemmen en waterpolo en met het project NDD 2.0 is hieraan al een eerste aanzet gegeven.
  In de komende seizoenen zal hier steeds meer de aandacht op liggen.
  Om het sponsorbeleid binnen de vereniging te optimaliseren is Rachel Valigora aangesteld en zij zal samen met de diverse commissies meer aandacht schenken aan het benaderen van sponsoren voor de vereniging.

  Contributie verhoging.

  De begroting voor seizoen 2022-2023 werd vervolgens door penningmeester Henk van Santen besproken met de aanwezige leden en het bestuur stelde een contributie verhoging van 4% voor om daarmee de begroting kostendekkend te maken.
  Het voorstel werd goedgekeurd door de leden en publicatie op website NDD zal spoedig gerealiseerd worden.

  Vijf NDD-leden onderscheiden.
  Tenslotte werden enkele NDD-leden naar voren geroepen vanwege langdurig lidmaatschap
  Reeds 25 jaar lid van NDD zijn Freek Ellenkamp (was verhinderd) en Helen Siers en vervolgens Hans Lubberdink voor 40 jaar en Benno Lubberdink voor 50 jaar lidmaatschap.
  Zij ontvingen uit handen van voorzitter NDD de bijbehorende oorkonde.
  Hierna werd Henry Veer onderscheiden als “Vrijwilliger van het Jaar” en hij mocht deze prijs in ontvangst nemen voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht voor de afdeling Waterpolo.

  Allen van harte gefeliciteerd.