• Doetinchem - 28 maart 2020 -

  Beste leden,

  Op dit moment leven we in een onzekere tijd, dat geldt voor ons allen, ook voor onze vereniging. We hopen dat iedereen er zich zo goed en gezond mogelijk doorheen zal slaan. Het bestuur krijgt diverse vragen o.a. over de rest van het seizoen en ook vragen over de contributie.

  Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het seizoen zich na 1 juni zal ontwikkelen. Wel is het zo dat de KNZB alle activiteiten heeft stopgezet tot 1 september. Onze club zal zich hierbij aansluiten.
  Of er na 1 juni alweer gezwommen wordt is ook nog niet duidelijk.
  Volg hiervoor dus deze website.

  Omdat er op dit moment nog de nodige onzekerheid is over de nabije toekomst wil het bestuur op de ledenvergadering van 24 juni a.s. (of anders zodra de situatie weer is genormaliseerd) een voorstel inbrengen m.b.t. de contributie.

  We hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd.

  Het bestuur