• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NDD op woensdag 17 november werden René Bakker als voorzitter en Ed Laar als commissie voorzitter Wedstrijdzwemmen door de aanwezige leden herkozen voor de volgende periode van drie jaren.
    Daarnaast werd aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in het seizoen 2020-2021.
    Aan het einde van de vergadering bedankte Sjaak Derksen namens de leden het bestuur, commissieleden en vrijwilligers van NDD voor hun inzet en doorzettingsvermogen in het afgelopen jaar waarin veel Corona problemen door hen werden opgelost.