• Doetinchem -

  Om uw contributiebetaling beter te spreiden, is op  de "Algemene Leden Vergadering van 23 juni 2021" besloten de verenigingcontributie per maand te gaan innen.
  Per seizoen wordt in het vervolg 12x contributie per incasso geïnd.  (Het was tot nu toe 5x per seizoen)

  Het invoeren van deze wijziging in onze administratie heeft er toe geleid dat de contributie inning van de maanden juli, augustus is vertraagd.

  De contributie van juli 2021 wordt  binnenkort van uw bankrekening afgeschreven.
  De contributie van augustus volgt  een week later.

  N.B. De bijdrage in de startvergunningskosten wordt, zoals gebruikelijk, apart geïnd in januari 2022.

  Henk van Santen, Penningmeester NDD