• Deelname aan zwemwedstrijden

  Afmelden voor een wedstrijd.
  Het kan een keer voorkomen dat je een uitnodiging voor een wedstrijd krijgt en dat je die dag niet kunt omdat je ergens anders bij moet zijn; dan moet je de wedstrijd AFZEGGEN.
  Omdat de uitnodigingen voor de wedstrijd ruim van te voren worden verstuurd kan het bijna niet zo zijn dat er nog veel afzeggingen op het laatste moment binnenkomen.
  Afzeggen voor een wedstrijd moet worden gedaan bij de contactpersonen, die op de uitnodigingen vermeld staan. Kijk op je wedstrijduitnodiging bij wie je exact moet afmelden.
  Als het afzeggen op tijd gebeurt, op je uitnodiging kun je zien tot wanneer je uiterlijk kunt afzeggen, neemt het wedstrijdsecretariaat op tijd contact op met de organiserende vereniging en kan het programma worden aangepast.
  Dan is er niets aan de hand.
  Als een zwemmer niet op tijd afzegt kan NDD je alleen maar op de dag zelf afmelden. Dat is heel vervelend voor de jury van de wedstrijd, je moet uit het programma worden gehaald, het programma moet worden aangepast en NDD moet startgeld en een administratieve KNZB boete voor je betalen.
  Voorkom dat, meld je alleen op de dag zelf af bij ziekte en doe dit telefonisch bij je ploegleider / coach van die wedstrijd.
  Als er niet op tijd wordt afgezegd voor een wedstrijd en er zijn kosten gemaakt of is een administratieve boete opgelegd moet je die zelf betalen. De kosten (wedstrijdbijdrage/startgeld en boete) worden van je startgeld depot afgeschreven. Voor sommige wedstrijden (kampioenschappen) geldt dat, als je afmeldt na de datum zoals die op de uitnodiging staat, je het volledige startgeld zelf moet betalen.
  Soms is de boete, die wordt opgelegd bij het niet starten zonder afmelding, erg hoog!
  Afmelden geldt vaak voor de gehele wedstrijd, dus afmelden voor de zaterdag is ook niet zwemmen op de zondag!!
  Ziek melden op de wedstrijddag.
  Wanneer je ziek wordt op de dag van de wedstrijd hoor je voor de wedstrijd ziek te melden bij de ploegleider /coach van de wedstrijd en dus NIET bij de contactpersoon van de wedstrijd!! Dat kan alleen maar telefonisch (en dus NIET per mail).
  De ploegleider/coach kan je bij aanvang van de wedstrijd (voor de juryvergadering) ziekmelden bij de jury van de wedstrijd. Voor elke niet op tijd doorgegeven ziekmelding krijgt NDD per zwemafstand een boete opgelegd.
  Ziek melden tijdens de wedstrijd.
  Wanneer je tijdens een wedstrijd ziek wordt meld je dit bij je ploegleider/coach. Samen met hem of haar meld je je daarna bij de scheidsrechter.
  Gebruik van "hulpmiddelen".

  Je mag geen middelen gebruiken of dragen of een zwempak dat snelheid, drijfvermogen of uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd kan ondersteunen (zoals handschoenen, wetsuits enz.). Een zwembrilletje is toegestaan.
  Het gebruik van tape op het lichaam is niet toegestaan tenzij dispensatie is verleend door de bondsarts van de KNZB.
  Goedgekeurde zwemkleding.
  De regels van wat er wel of niet (meer) mag met zwemkleding zijn de laatste tijd flink aangepast. Zo is het dragen van zwemkleding met extra drijfvermogen of meerdere zwembroeken over elkaar absoluut niet meer toegestaan. Verder zijn er aanvullende regels voor zwemkleding die ook regelmatig wijzigen. Via de KNZB-site zijn deze regels te volgen.