• Uitleg gebruik Diskwalificatie codelijst

  Tijdens zwemwedstrijden wordt er gezwommen conform het reglement van de FINA en daaraan gekoppeld het zwemreglement van de KNZB.
  Hierin staat onder andere beschreven hoe de zwemslagen precies uitgevoerd moeten worden.

  Wanneer een deelnemer een zwemslag niet precies uitvoert zoals beschreven staat in het reglement, volgt er een diskwalificatie en wordt er in de uitslag een code achter de naam gezet.

  Regelmatig vinden er aanpassingen plaats in het zwemreglement en wordt er ieder seizoen een nieuwe lijst uitgebracht en vervalt de voorgaande lijst.
  Het gebruik van de juiste codelijst is dus heel belangrijk.

  Via bijgevoegde lijst (van 01-09-2019) kun je zien wat er niet juist is uitgevoerd bij het betreffende programmanummer en daar voortaan rekening mee houden bij de training en wedstrijden.

 • Diskwalificatie codelijst dd. 01-09-2019