• Beste leden,

  Woensdag 22 mei as. is de Algemene Leden Vergadering van NDD. In oktober heb ik aangekondigd om mij na zes jaar niet meer verkiesbaar te stellen als voorzitter van NDD. Na zo’n periode is het goed dat er weer eens een “frisse wind” gaat waaien. Natuurlijk blijf ik lid van NDD en hoop mij wellicht op een andere manier nog verdienstelijk te kunnen maken. Want na 55 jaar weet ik als geen ander wat voor een mooie en fijne vereniging wij zijn.

  Nieuwe Voorzitter.
  Ik ben heel blij dat wij inmiddels een opvolger kunnen voordragen op de ALV van oktober/november 2024. Zijn naam is: Eric Sutterland
  Tijdens deze ALV zal Eric zichzelf al voorstellen en daarna gaat hij “meelopen met het bestuur” tot eind oktober, waarna hij “het stokje” zal overnemen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als veel leden hem op deze dag welkom zouden komen heten.

  Bijzondere tijden
  Het zijn bijzondere tijden. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd, vooral ook lastige dingen die hun weerslag hebben en hebben gehad in de maatschappij maar ook binnen de club. Denk aan de Coronatijd en de Oorlogen die op dit moment woeden.
  Hoewel van heel andere orde merken we ook dat in het verenigingsleven dingen niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Zo wordt het steeds moeilijker om goed kader te vinden, daar hebben we echt last van. Soms lijkt het wel alsof de “cultuur van halen in plaats van brengen” zich ook meer in onze club is gaan wortelen. Geen goede ontwikkelingen natuurlijk.

  Gelukkig zijn er ook hele mooie lichtpunten, ik noem er een paar:
  - Kader en commissieleden die de club al heel lang van dienst zijn en met enthousiasme hun werk doen.
  - Een jeugdraad die zich omvormt tot activiteitencommissie, om zodoende de vereniging weer een “Boost” te geven.
  - Een nieuwe voorzitter die “er zin in heeft”.

  NDD en de toekomst.
  Het bovenstaande heeft het bestuur geïnspireerd om zich te buigen over de toekomst van de vereniging. Vanaf het begin van dit jaar (2024) zijn we in gesprek met elkaar om te kijken hoe we onze vereniging ook de komende jaren toekomstbestendig te kunnen houden.
  Inmiddels ligt er een compacte concept visie klaar (we willen geen grote en breed uitwaaierende beschouwingen meer).
  Tijdens de ALV willen we de leden alvast kort wat bijpraten, zonder te diep op e.e.a. in te gaan, maar meer zodat iedereen weet dat “NDD under Construct” is.

  Het officiële tijdpad is dan als volgt:
  - De leden kort bijpraten tijdens de ALV
  - De concept visie delen met de commissies en het kader voor verdere inspraak
  -Vervolgens het geheel, na instemming van de commissies, via de openbare kanalen delen met de leden, die dan ook kunnen reageren
  - Uiteindelijk het totaal presenteren tijdens de ALV van Oktober/November

  Onderscheidingen
  Tijdens de ALV zullen ook een aantal leden met een langdurig lidmaatschap worden gehuldigd en ook zal bekend worden gemaakt wie de vrijwilliger van het jaar is geworden.

  Oproep!!!!!
  Beste allemaal,
  Als jullie de moeite hebben genomen om het bovenstaande “hele verhaal” tot je te nemen, dan hopen wij dat jullie je uitgedaagd voelen om de ALV eens te komen bezoeken. Het is de moeite waard en we doen het voor onze club. De complete agenda is te lezen en te downloaden vanaf de site en zal ook nog via de nieuwsbrief worden verstuurd.

  Tot woensdag 22 mei as.
  Zet deze datum in je agenda!!!!

  Sportieve en hartelijke groet,
  René Bakker, Voorzitter NDD