• NDD-leden, zoals bestuur, commissies, trainers, die inzage (kunnen) hebben in de (persoons)gegevens van de leden, hebben de verplichting om een  Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.