• "Gerechtvaardig belang" beeldopnamen.

  Besluit van NDD-bestuur betreffende publicatie beeldopname met persoonsgegevens. 
  Het is slechts toegestaan z.g. sfeerbeelden te plaatsen zonder herkenbare persoonsgegevens behalve wanneer er sprake is van een "gerechtvaardigd belang".

  Plaatsen van beeldmateriaal met een "gerechtvaardigd belang".
  In voorkomend geval dat aan bovenstaande niet kan worden voldaan, zoals podiumfoto's bij kampioenschappen, opname als analysemateriaal, dient vooraf publicatie plaats te vinden dat dergelijke opnames gemaakt worden.
  Ook wedstrijdverslaggeving kan, gemotiveerd, vallen onder het gerechtvaardigd belang.

  Een sportorganisatie mag in dat geval foto's en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen.
  De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging en van de betrokkenen moeten uitvoerig afgewogen zijn.