• Informatie afdeling Wedstrijdzwemmen

  Samenstelling afdeling Wedstrijdzwemmen.
  Deze afdeling bestaat uit de groepen Masters, Jeugd, B-junioren, B-selectie en A-selectie.

  De Wedstrijd Zwem Commissie (WZC) stuurt deze afdeling aan en de trainingen worden verzorgt door gecertificeerde trainers.
  Ook zijn enkele leden van deze afdeling lid van de NDD Jeugdraad die allerlei activiteiten organiseert voor de jeugdleden van alle afdelingen, zoals speurtochten, feestavonden, bootcamps e.d.

  De doelstellingen voor de afdeling Wedstrijdzwemmen.
  * Onze zwemmers zo goed mogelijk inwijden in de wedstrijd zwemsport en begeleiden in hun     zwem/sportcarrière in zowel groeps- als individuele aanpak.

  * Het op professionele wijze organiseren en begeleiden van zwemwedstrijden.
  * Zorgen voor een zo optimaal mogelijk welzijn van de zwemmers.
  * Het nastreven van de maximale prestatie binnen de individuele capaciteiten van de zwemmer.

  Wat is nodig om deze doelstellingen te halen?
  * Tenminste 10 trainingsuren.

  * Zwemmers met motivatie, capaciteit en mentaliteit om te presteren op GK- en NK-niveau.
  * Voldoende trainers met tenminste een diploma "Niveau 3" of een soort gelijk diploma.
  * Voldoende assistent trainers die cursus "Niveau-2" met goed gevolg hebben afgelegd.
  * Voldoende technische commissie leden met de nodige kennis en vaardigheden.
  * Om de gestelde doelstellingen op lange termijn te halen moet getracht worden van de leeftijd jaargangen, die nodig zijn bij de wedstrijden, tenminste drie zwemmers (zowel jongens als meisjes) in de wedstrijdselectie te hebben.  

  Om optimaal te trainen en te presteren zijn afspraken onontbeerlijk.
  - Op tijd in het water liggen bij training.

  Iedereen hoort op tijd in het zwembad aanwezig te zijn en wordt geacht om 3 minuten na aanvang van de training in het water te liggen.
  Om tijdig te kunnen starten met de training is de opbouw van het bad de verantwoordelijkheid van de verschillende groepen.

  • Maandag bouwen kleur groen en rood op.
  • Dinsdag bouwen kleur blauw en paars op.
  • Woensdag bouwen kleur oranje en geel op.
  • Vrijdag bouwen kleur groen en blauw op.
   De zwemmers die niet opbouwen gaan allemaal aan de slag met een actieve warming up.

  - Afzeggen voor een training.
  Voor alle trainingen, dus ook de landtraining, meld je jezelf af bij diegene die je training zou geven als je wel zou komen. Denk eraan: de trainer komt voor jou dus afzeggen is wel zo aardig.

  - Indeling in trainingsgroepen.
  Alle wedstrijdzwemmers en zwemsters worden ingedeeld in trainingsgroepen. Deze indeling wordt door de trainers gemaakt op basis van (in willekeurige volgorde): leeftijd, techniek, inzet, snelheid, motivatie, aanwezigheid in trainingen, groepssamenstelling, trainbaarheid en deelname aan (competitie)wedstrijden.

  Sterrenteam.
  Zwemmers met een N(JJ)K-limiet mogen deel nemen aan het sterrenteam op dinsdagavond en zaterdagochtend. Daarnaast mogen zwemmers die hebben deelgenomen aan het laatste N(JJ)K en vormbehoud tonen nog een half jaar deelnemen aan het sterteam. Zwemmers die bijna (met een uitloop van 0,5 sec.) een N(JJ)K-limiet hebben behaald geven dit ZELF door aan een trainer van het sterrenteam. De trainer zal dit controleren en je uitnodigen om deel te gaan nemen.
  Tijdens deze trainingen wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding voor het meedoen aan een Nederlands Kampioenschap. Zwemmers in het sterteam doen ook mee aan extra zwemtraining en landtraining en extra wedstrijden (LAC circuit) om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun N(JJ)K wedstrijden.
  Voor het meedoen in het sterrenteam geldt een extra contributie die samen met je gewone contributie wordt afgeschreven.

  Landtraining.

  Naast alle trainingen in het zwembad is er de mogelijkheid om mee te doen aan een extra landtraining voor zwemmers van de A- en B selectie.
  Het programma van de landtraining wordt aangepast op wedstrijdkalender en aangevuld met persoonlijke eisen en wensen.
  Aan- en afmelden voor de landtraining doe je bij de landtrainer. De aanmelding geldt per kwartaal en wordt automatisch verlengd. Voor de landtraining wordt een extra bijdrage per kwartaal in rekening gebracht via je startgeld depot. Een paar keer de landtraining proberen mag. Als je blijft dan geldt de extra bijdrage vanaf het moment dat je bent gaan proberen.
  Als je een keer niet kunt geef dat dan door aan de landtrainer!

  Afwijkende trainingstijden en groepsindelingen.
  In vakantieperiodes en tijdens feestdagen kunnen er andere trainingstijden en groepsindelingen gelden. Hiervan wordt ruim van te voren melding gemaakt.