• Doetinchem -

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NDD op woensdag 22 mei in Skyzone van Sportcentrum Rozengaarde was een grote groep NDD-ers aanwezig om kennis te nemen van de huidige stand van zaken betreffende de vereniging.
  Zo werd de voorgestelde begroting voor het aankomende seizoen 2024-2025 goedgekeurd en gaf voorzitter René Bakker een uiteenzetting over de toekomst van onze vereniging.
   
  Een toekomst die steeds meer een beroep zal doen op de inzet en ondersteuning van de leden en ouders/verzorgers van onze leden bij met name de afdelingen Zwemmen en Waterpolo.

  Enkele maanden geleden is een werkgroep in het leven geroepen die momenteel bezig is met het opstellen van de concept Visie. Een eerste aanzet hierin is al gegeven met het rekruteren van een groep van 15 vrijwilligers die een basiscursus trainer zullen gaan volgen.

  Op de agenda stond tevens de uitreiking van onderscheidingen bij langdurig lidmaatschap en zo werd Jos Boersma gefeliciteerd met zijn 50-jarig lidmaatschap, Martin van der Wolde voor 40 jaar en Bob van Aalst en Jan Jacobs werden onderscheiden voor 25 jaar trouw lid van NDD.

  De avond werd afgesloten met de bekendmaking van de Vrijwilliger van het jaar en zo werd Celine Hermans naar voren geroepen en mag haar naam bijgeschreven worden op de Wall of Fame van NDD.

  Alle jubilarissen gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet voor NDD in al die jaren.