• NDD-leden worden bedankt voor hun inzet en enthousiasme

 • Doetinchem  - 25 juni 2020 -

  Tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 24 juni jl. zijn Boudewijn Jansen, Erwin Heister, Willeke Luimes en Harry Kuipers naar voren gehaald om de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap te ontvangen van voorzitter René Bakker, die daarna zelf van bestuurslid Hans van Erven de oorkonde  kreeg voor 50 jaar lidmaatschap.


  Speciale aandacht ging uit naar Annelies van Haren die gekozen was tot Vrijwilliger van het jaar en Johan Kolenbrander die benoemd werd tot Lid van Verdienste bij NDD.

  Verder stond op de agenda een voorstel van het bestuur van NDD om de contributie incasso van mei en juni 2020 niet uit te voeren, omdat er door de Corona perikelen in die periode niet gezwommen kon worden. De aanwezige leden gingen akkoord met dit voorstel.

  De verhoging van de contributie in het seizoen 2020-2021 met 2 % werd met algemene stemmen aangenomen.

  Op verzoek van bestuur NDD gaf Sjaak Derksen (projectgroep NDD 2.0) informatie over de stand van zaken van dit project dat nu in zijn laatste fase van ontwikkeling is.