• Nieuwe bestuursleden NDD gekozen bij ALV op 16 november 2022.

  • Tijdens de Algemene Leden Vergadering op woensdag 16 november zijn diverse nieuwe bestuursleden gekozen en werd offcieel afscheid genomen van Rita van Aalderen (Traitlon), Hans van Erven (Algemene zaken) en Sander Wentink (Technische zaken).

    Adwin Baris en Richard van Rossum zijn nu (combi-)bestuurslid Triatlon en Sandra Dimmedal heeft de taak op zich genomen van Bestuurslid Algemene Zaken.
    Sander Wentink was al tussentijds afgetreden en zijn functie van Bestuurslid Technische Zaken werd al waargenomen door Benno Lubberdink.


  • Van links naar rechts: Richard van Rossum (Triatlon), Adwin Baris (Triatlon) Benno Lubberdink (Technische zaken), Annelies Tijdink (Secretariaat), Ramon Eltink (Waterpolo), Sandra Dimmedal (Algemene zaken), Ed Laar (Wedstrijdzwemmen), Erna Veenink (Trim), Henk van Santen (Financiën), René Bakker (Voorzitter)