• Omgangsvormen voor IEDEREEN.
  • Iedereen is anders, maar iedereen telt mee.
  • Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, behandel ik hem met respect.
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan mag dat.
  • Ik val de ander niet lastig.
  • Ik berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken.
  • In onze club ben ik misschien belangrijk, maar daardoor heb ik niet meer rechten dan anderen.
  • Ik dwing iemand anders niet mijn zin te doen alleen omdat ik dat kan.
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  • Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Verliefd zijn en zelfs seksuele gevoelens en handelingen horen erbij, maar alleen als de ander daar ook behoefte aan heeft.
  • Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerking over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur.
  • Laat merken als je iets niet prettig vindt.
   Gaat iemand te ver? Zeg er iets van "STOP, dit vind ik niet prettig!" bijvoorbeeld. Wanneer dit niet helpt, zoek dan hulp bij je begeleider. Ben je niet tevreden over hoe je begeleider je helpt? Spreek je begeleider erop aan en roep anders de hulp van een ander in.
  • Zie je dat iemand anders wordt lastiggevallen?Ga helpen of zoek anderen die in kunnen grijpen.
   Zoek hulp als je er niet uitkomt.Word jij lastiggevallen? Kom je er samen niet uit? Durf je degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of vind je het te bedreigend? Zoek hulp. Meld het bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon.
  • Dit is verboden (een strafbaar feit):
   Seksuele toenaderingen/handelingen tussen begeleider en deelnemer.
   Seksuele toenadering door iemand boven de 16 jaar naar iemand jonger dan 16.
   Afbeeldingen maken van seksueel gedrag van iemand onder de 18 jaar.