• Statuten, reglementen en protocollen

  Binnen iedere organisatie zijn situaties die behandeld worden volgens een vast omlijnd traject en daarvoor hebben wij protocollen ontwikkeld, die duidelijk aangeven hoe er gehandeld dient te worden in voorkomend geval.

  Hierdoor is de werkwijze voor bestuur, commissies en leden eenduidig.

 • STATUTEN
 • HUISH. REGLEMENT
 • VEILIGHEID
 • PR&COMMUNICATIE
 • JUBILEA
 • KAMPIOENSCHAP
 • KLACHTENMELDING
 • OVERLIJDEN
 • MELDING MISBRUIK
 • PESTGEDRAG
 • TUCHTRECHT
 • PARTNER van NDD
 • De "links" op deze pagina verwijzen naar PDF-bestand en worden geopend met AdobeReader.
  Dit programma is gratis te downloaden via  http://get.adobe.com/nl/reader/