• In de NDD Verenigingskalender staan belangrijke data vermeld zoals evenementen, activiteiten jeugdraad, toernooien, vergaderingen van bestuur en commissies, trainersoverleg, feestdagen, vakanties, e.d.
    Mutaties in dit overzicht worden aangebracht door Bestuur en Commissies van NDD via Sportlink.

    De zwemwedstrijden, waterpolowedstrijden, minipolo-toernooien en recreatieve wedstrijden staan vermeld in rechter site-bar onder kopje "Wedstrijden overzicht".