• Detinchem - 4 juni 2020 - 

  Beste leden,                   

  Zoals jullie in de vorige update (9) hebben kunnen lezen is onze jeugd t/m 18 jaar weer voorzichtig gestart met trainen in de buitenbaden van Wehl en Hoog Keppel en in het binnenzwembad De Brink in Zelhem. De jongelui waren allemaal zeer enthousiast.
  Fijn om te zien en te horen natuurlijk.
  Gezien de maatregelen van het kabinet is dit voor ons als club op dit moment het hoogst haalbare. Wij hopen dat na de zomervakantie het reguliere zwemmen weer kan worden opgepakt, maar zijn hiervoor afhankelijk van de overheid. Houdt u de website dan ook goed in de gaten.

  Contributie:

  Door de corona-maatregelen zijn de activiteiten van NDD op een laag pitje komen te staan.

  Hierdoor heeft de vereniging minder uitgaven gedaan aan badhuur en andere kosten. Het bestuur heeft daarom besloten de contributie-inning voor periode 5 op te schorten. Contributieperiode 5, mei en juni, is de laatste periode van het seizoen 2019/2020.

  Komende tijd zal duidelijk worden hoeveel lager de uitgaven dit seizoen zullen zijn.
  Aan de hand van deze uitkomsten zal het bestuur komen tot een voorstel tot aanpassing de contributie i.v.m. niet zwemmen door de corona-maatregelen. 

  Op de ledenvergadering van 24 juni as. zal het bestuur het bovenstaande  bespreken.
  De agenda van de vergadering zal één dezer dagen op de site komen te staan.

  Let op: In verband met de Corona maatregelen dient u zich voor zaterdag 20 juni a.s. aan te melden voor de ledenvergadering via het secretariaat van de vereniging: 

  Het bestuur