• Doetinchem - 27 juni 2020 -  

  Beste leden,
  Afgelopen woensdag vond de ledenvergadering van NDD plaats.
  Ook op deze dag versoepelde het kabinet de Corona maatregelen. 


  Voor de club betekent dit het volgende:
  Normaliter ligt het zwemgebeuren in de maanden juli en augustus voor een deel stil. De groepen die in eerdere jaren wel doortrainden (oa. Triathlon) kunnen nu ook in beperkte mate weer opstarten in het zwembad in Hoog Keppel.
  Ook de afdeling waterpolo zal weer een aantal mom
  enten gaan trainen in Hengelo. 
  De wedstrijdzwemmers trainen ook voor een deel door in het zwembad in Wehl.
  De diverse commissies zullen hun leden hiervan zelf op de hoogte brengen.


  Zwemmen in Rozengaarde:

  Zoals het er nu naar uitziet mogen we na de zomervakantie in meer of mindere mate het “reguliere” trainen weer oppakken. Hoe eea. precies zal verlopen, is nog niet 100% duidelijk. Het bestuur zal hierover iig. communiceren via de commissies maar ook va de website. Houd deze dus in de gaten.

   

  Zwemmen in Rozengaarde en herstelwerkzaamheden:

  Momenteel worden in het zwembad, zoals bekend, herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
  Het blijkt dat er een aantal onverwachte problemen “boven zijn komen drijven”.
  Daar waar eerst verwacht werd dat de afronding medio eind augustus (1 september) zou zijn, is ons nu aangegeven dat dit wel eens half september zou kunnen worden.
  Voor NDD, onze club, een flinke teleurstelling.
  Op dit moment zijn de consequenties nog niet volledig te overzien. Ook hier geldt dat het bestuur communiceert via de website en jullie commissies. 

  Houd de site en de mailbox dus goed in de gaten.


  Contributie:

  In de ledenvergadering van 24 juni jl. heeft de vergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om de periode mei/juni 2020 (periode 5) niet te innen. Dit ivm. de maanden dat er niet gezwommen kon worden door de Coronamaatregelen.

  Verder wensen wij alle leden, in dit toch bijzondere vakantiejaar, een heel goede tijd toe. 

  Het bestuur.