• CORONA voorschriften zwembad Rozengaarde aangepast dd. 01-10-2020.

 • Doetinchem - 2 oktober 2020 -

  Beste leden,

  Naar aanleiding van de laatste inzichten moeten wij opnieuw een aanpassing doen.
  Hieronder vindt u versie 3 van de Corona aanwijzingen.

   


  Trainingen: 

  Tijdens de trainingen wordt merendeels gebruik gemaakt van de reguliere (voorste twee) kleedkamers.

  Leden t/m 17 jaar.

  • Voor jongeren t/m18 jaar gelden dezelfde regels als buiten Coronatijd qua aantallen.
  • Ouders/verzorgers mogen niet in de kleedkamers komen en houden zich in de hal van het zwembad aan de Corona-regels van het zwembad.
  • Omkleden 10 minuten voor de training.
  • Omkleden in de kleedkamers.
  • Na het omkleden (vijf minuten voor aanvang van de training) plaatsnemen aan de lange zijde van het wedstrijdbad. Binnenkomen via de badmeester post (volg de aanwijzingen in het zwembad).
  • Kleding meenemen.
  • Er mag zowel voor, tijdens als na de training niet worden gedoucht.
  • Na de training omkleden in de individuele kleedhokjes.
  • Na de training kan het zwembad worden verlaten door de reguliere uitgang bij de individuele kleedhokjes.
  • De aanwijzingen van het personeel en trainers dienen stipt te worden opgevolgd.

  Leden 18 jaar en ouder:

  • Omkleden in de kleedkamers. Maximaal 10 (19 jarigen en oudere) personen tegelijk. Indien dit aantal bereikt is wachten tot er ruimte is.
  • Omkleden 10 minuten voor de training.
  • Na het omkleden (vijf minuten voor aanvang van de training) plaatsnemen aan de lange zijde van het wedstrijdbad. Binnenkomen via de badmeester post (volg de aanwijzingen in het zwembad).
  • Kleding meenemen.
  • Er mag zowel voor, tijdens als na de training niet worden gedoucht.
  • Na de training omkleden in de individuele kleedhokjes.
  • Na de training kan het zwembad worden verlaten door de reguliere uitgang bij de individuele kleedhokjes.
  • De aanwijzingen van het personeel en trainers dienen stipt te worden opgevolgd.
  • De leden van de afdeling medisch zwemmen verzamelen zich in het zorgbad.

   

  Wedstrijden:

  NDD stelt zich op het standpunt dat de bezoekende ploegen kennis hebben genomen van de algemene Corona afspraken zoals die zijn opgesteld door de KNZB.

  Tijdens de wedstrijden wordt er naast de reguliere twee kleedkamers ook gebruik gemaakt van de twee kleedruimtes helemaal achterin het zwembad.

  Tijdens de wedstrijden zal bij de ingang een functionaris aangeven waar de kleedkamers zich bevinden.

  • De voorste twee kleedkamers worden gebruikt door de gasten. De achterste twee kleedkamers worden gebruikt door NDD.

  Leden t/m 17 jaar.

  • Voor jongeren t/m 18 jaar gelden dezelfde regels als buiten Coronatijd qua aantallen.
  • Ouders/verzorgers mogen niet in de kleedkamers komen en houden zich in de hal van het zwembad aan de Corona-regels van het zwembad.
  • De voorste twee kleedkamers worden gebruikt door de gasten, de achterste kleedkamers worden gebruikt door NDD.
  • Omkleden 10 minuten voor de training.
  • Omkleden in de kleedkamers
  • Na het omkleden (vijf minuten voor aanvang) plaatsnemen aan de lange zijde van het wedstrijdbad. Binnenkomen via de badmeester post (volg de aanwijzingen in het zwembad).
  • Kleding meenemen.
  • Er mag zowel voor, tijdens als na de wedstrijden niet worden gedoucht.
  • Na de wedstrijd omkleden in de individuele kleedhokjes.
  • Na de wedstrijd kan het zwembad worden verlaten door de reguliere uitgang bij de individuele kleedhokjes.
  • De aanwijzingen van het personeel en trainers dienen stipt te worden opgevolgd.

  Leden 18 jaar en ouder:

  • Omkleden in de kleedkamers. Maximaal 10 (19 jarigen en oudere) personen tegelijk. Indien dit aantal bereikt is wachten tot er ruimte is.
  • Omkleden 10 minuten voor de wedstrijd.
  • Na het omkleden (vijf minuten voor aanvang) plaatsnemen aan de lange zijde van het wedstrijdbad. Binnenkomen via de badmeester post (volg de aanwijzingen in het zwembad).
  • Kleding meenemen.
  • Er mag zowel voor als na de wedstrijden niet worden gedoucht.
  • Na de wedstrijd omkleden in de individuele kleedhokjes.
  • Na de wedstrijd kan het zwembad worden verlaten door de reguliere uitgang bij de individuele kleedhokjes.
  • De aanwijzingen van het personeel en trainers dienen stipt te worden opgevolgd.

  Publiek:

   Uit het KNZB-protocol:

  Van de bezoekende vereniging mogen alleen de begeleiders/chauffeurs (tot een maximum van 7 personen) in de hal plaats nemen. De organiserende vereniging moet een registratie mogelijkheid aanbieden ten behoeve van een bron- en contact onderzoek. De gegevens mogen maximaal 14 dagen te worden bewaard. 

  • De organisatie van de NDD-wedstrijden zorgt voor toezicht. Aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd
  • Er wordt geregistreerd.

  Algemeen:

  De 1,5 meter afstand aan de kant van het bad en op de tribunes is de standaard. 
  Vermijd drukte, houd het gezellig en verantwoord voor iedereen.
   

  Het bestuur