• Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn vindt het belangrijk dat er sportiviteit en respect is in en rondom de zwembaden.
  Daarom zijn we in 2015 van start gestart gegaan met het programma "Sportief bij NDD".
  De essentie van het programma is dat iedereen binnen de zwemvereniging bewust wordt van zijn of haar gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag en het aanpakken van ongewenst gedrag zijn daarin twee belangrijke uitgangspunten.

  "Sportief bij NDD" is een programma waarmee we de vereniging samen beter en sterker kunnen maken. Er zijn veel verschillende activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk betrokkenen in de sport te bereiken. Sportiviteit en respect staan hierin centraal.
  Binnen het project willen we graag passie en enthousiasme van het sportkader en alle betrokkenen benadrukken.
  Er gebeuren immers heel veel mooie en positieve dingen in de zwemsport.

  Echter heeft iedere sporter of supporter, die al langere tijd meeloopt, wel eens met ongewenst gedrag en incidenten rondom wedstrijden te maken gehad. Ze zorgen voor schade bij betrokkenen, het gaat ten kosten van het sportplezier en geven de zwemsport een slecht imago.
  Het is belangrijk dat verenigingsbestuur, trainers, coaches, begeleiders, officials en vrijwilligers weten hoe ze het beste kunnen handelen bij incidenten en dat er maatregelen zijn genomen om zo effectief mogelijk te kunnen reageren en te straffen.

  Het doel van het protocol "Veiligheid bij wedstrijden" is te komen tot een (preventief) veiligheidsbeleid en tevens tot het aanreiken van handvatten om juist te handelen op het moment van een incident.
  Zo trachten we het proces rondom een incident in goede banen te laten verlopen zodat voor alle betrokken partijen het traject helder en duidelijk is.

  Protocol Veiligheid

 • De "links" op deze pagina verwijzen naar PDF-bestand en worden geopend met AdobeReader.
  Dit programma is gratis te downloaden via  http://get.adobe.com/nl/reader/