• Veilige omgeving

  Veiligheid staat hoog aangeschreven bij NDD.

  Wij streven naar een klimaat, waar iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral samen veel plezier maakt.

  Ongewenst gedrag, Sportief gedrag, Sportregels en omgangsregels.
  Alle personen die in onze vereniging actief zijn, hebben baat bij een veilige omgeving.
  Sportief gedrag, sport- en omgangsregels zijn van essentieel belang om samen plezier te hebben in de sport.  Als bestuur hebben wij de taak het onderwerp te agenderen en inbreuk te voorkomen.

  Hiervoor hebben wij regels en voorschriften opgesteld die bij NDD nageleefd dienen te worden, zoals de gedragscode voor vrijwilligers, preventief beleid voorkoming geweld, aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuursleden, commissieleden, trainers en coaches, maar ook het hanteren van omgangsvormen en het tonen van sportief gedrag.

  Omkleden in de kleedkamers:

  NDD maakt gebruik van de kleedkamers voor het omkleden. In principe wordt er geen gebruik gemaakt van de badhokjes.
  Als ouders/verzorgers hun jonge kind willen helpen bij het omkleden, gelden de volgende regels:
  -- vaders (mannelijke begeleiders) gaan met hun jonge kind naar de herenkleedkamers,
  -- moeders (vrouwelijke begeleidsters) gaan met hun jonge kind naar de dameskleedkamers.

  Fotograferen/filmen:
  Ouders/begeleiders mogen niet filmen/fotograferen in de zwemzaal. Dit conform de aanwijzingen in het zwembad. Kader van de vereniging mag in functionele situaties wel filmen/fotograferen met inachtneming van de privacyregels.

  Met schoenen in de zwemzaal:
  Het is niet toegestaan om met (buiten)schoenen de zwemzaal te betreden. Slippers en/of speciaal schoeisel voor de zwemzaal of plastic overschoenen worden aangeraden.

  Onderwerpen waarvan wij verwachten dat alle leden daar niet alleen kennis van nemen, maar ook naar handelen door corrigerend optreden en door melding te doen bij overtreding hiervan.

  NDD heeft meerdere PROTOCOLLEN opgesteld om met name dit gedrag direct duidelijk aan te pakken.

  Overtredingen of inbreuk op deze normen en waarden, maar ook het nalaten van melding, worden getoetst aan het tuchtrecht van de KNZB.