• Vervoer en vertrek bij wedstrijden

  Vervoer:
  Voor uitwedstrijden is vervoer nodig. Op de uitnodiging voor een wedstrijd staat aangegeven welke ouders geacht worden voor het vervoer te zorgen. 
  In principe gaan wij er van uit dat de officials die voor die dag staan ingeroosterd ook rijden. 
  Mocht u ingeroosterd zijn om te rijden en kunt u echt niet rijden dan graag zelf voor vervanging zorgen.

  Mocht u niet ingeroosterd zijn om te rijden maar rijdt u toch zelf mee, meldt dit dan ook bij de contactpersoon voor de wedstrijd, dan kan een ander misschien thuisblijven.
  Gaat u rechtstreeks naar de wedstrijd, meld dit dan ook tijdig bij de contactpersoon, op de dag zelf s.v.p. bij de ploegleider/coach!
  Er wordt vanuit gegaan dat iedere ouder op zijn beurt aan het vervoer deelneemt en over een ongevallen inzittenden verzekering voor voldoende inzittenden beschikt.

  Vertrek:

  Op de uitnodiging staat bij uitwedstrijden onder het kopje "verzamelen" een tijd vermeld. Dat is de tijd waarop de ploeg en de officials moeten vertrekken om op tijd voor het inzwemmen en de juryvergadering aanwezig te zijn. 
  Het is niet de bedoeling dat de ploeg na die tijd nog wacht op laatkomers. Laatkomers die na de afgesproken tijd aankomen en merken dat de ploeg is vertrokken moeten het zwembad waar de wedstrijd wordt gehouden of de ploegleider/coach van de wedstrijd opbellen en even doorgeven dat ze (met door henzelf geregeld vervoer) onderweg zijn of doorgeven dat ze het niet meer halen.
  Verzamelpunt bij uitwedstrijden is in principe de carpoolplaats vlakbij de Pedaleur. 
  Competitie wedstrijden worden als team gezwommen daarom geldt hiervoor samen uit, samen thuis, iedereen wordt verwacht zich bij de verzamelplaats te melden.

  Melden:
  Bij thuiswedstrijden dienen de zwemmers minstens 15 minuten voor aanvang van het inzwemmen aanwezig te zijn. Voordat je gaat inzwemmen altijd melden bij je coach.