• KNZB Zwemreglement D

  De afdeling Wedstrijdzwemmen NDD zwemt wedstrijden onder auspiciën van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) en dient zich daarbij te houden aan eisen en voorschriften zoals vastgesteld zijn in het Zwemreglement D, dat is afgeleid van het internationale FINA zwemreglement.

  Met name aandacht voor de bijlage D4: Fina-eisen voor zwemkleding:
  1.Zwempakken
  De volgende criteria zijn van toepassing:

  a) Ontwerp Gepastheid:
  Het dragen van een zwempak zal de goede zeden niet aantasten (in het bijzonder door de pasvorm en het tonen van delen van het lichaam, bedekt of niet);
  Bedekte oppervlakte:
  Het zwempak zal bij mannen niet boven de navel en niet beneden de knie komen;

  Het zwempak zal bij vrouwen niet de nek bedekken noch voorbij de schouders noch onder de knie komen.
  Samenstelling/andere onderdelen:

  Het zwempak van mannen is eendelig.
  Onderworpen aan de eis van gepastheid en met inachtneming van de bedekte oppervlakte, mag het zwempak voor vrouwen een- of tweedelig zijn.
  Andere voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden. Kleuren:
  Ter voorkoming van twijfel worden kleuren niet gezien als deel van het ontwerp in de toepassing van deze regels.

  b) Materiaal (algemeen)
  Gezondheid:
  Het materiaal mag de gezondheid van de deelnemer niet in gevaar brengen.   

  Van deze voorschriften kan niet worden afgeweken.

  In onderstaande bijlage kunt u kennis nemen van het gehele reglement.