• Zwemtijden

    Bij alle zwemwedstrijden worden de tijden die je gezwommen hebt gemeten en dit gebeurd meestal met een stopwatch (handtijden) en soms elektronisch.
    Alle gezwommen tijden worden per gezwommen afstand, samen met de datum waarop de tijd gezwommen is, in een groot bestand opgeslagen

    Bij het inschrijven van een zwemmer voor een wedstrijd wordt de snelste- of de ‘vorige keer’ gezwommen tijd als inschrijftijd gebruikt.

    De gezwommen tijden zijn te vinden op rankings.knzb